Γέφυρα Καμάρας στη θέση Πλακοβίτσα στην Τ.Κ. Διασέλλου

Πέτρινο γεφύρι, αληθινό κομψοτέχνημα, στολίδι λαϊκής αρχιτεκτονικής

Το γεφύρι βρίσκεται στη θέση Καμάρα Πλακοβίτσας και γεφυρώνει τον Σκουλικαρίτη ποταμό, ο οποίος συνεχίζει και απολήγει στον Άραχθο ποταμό. Πρόκειται για πέτρινη κατασκευή με ένα μεγάλο τόξο ανοίγματος 18,20μ. και ολικό ύψος, από το προστατευτικό στηθαίο μέχρι το νερό, 12,30μ. Πρόκειται για αληθινό κομψοτέχνημα, στολίδι λαϊκής αρχιτεκτονικής στο οποίο εκφράζεται ο τρόπος επιβίωσης και επικοινωνίας των κατοίκων της εποχής εκείνης.

ΠΗΓΗ: http://odysseus.culture.gr