Το γεφύρι του Βρατσίστα

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι, στολίδι λαϊκής αρχιτεκτονικής

Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τη γέφυρα Μπέλεϋ, επί της επαρχιακής οδού Άρτης – Άνω Καλεντίνης – Τετρακώμου και γεφυρώνει το ποτάμι της Καλεντίνης, το οποίο συνεχίζει και απολήγει στον Άραχθο ποταμό της Άρτης. Πρόκειται για πέτρινη κατασκευή, στολίδι λαϊκής αρχιτεκτονικής, με ένα μεγάλο τόξο ανοίγματος 24,5μ. και ολικό ύψος, από το προστατευτικό στηθαίο μέχρι το νερό 13,0μ. Σύμφωνα με πληροφορίες χτίστηκε από τον πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα, ο οποίος γεννήθηκε στα Πράμαντα Ιωαννίνων γύρω στο 1825.

ΠΗΓΗ: http://odysseus.culture.gr