ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΕΑ παράταση συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας