Πρόσκληση Δ.Σ. 27-06-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1747
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Άνω Πέτρας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Περί του τρόπου ανάθεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Λεύκα – Κρισέλια».
  3. Περί του τρόπου ανάθεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο».
  4. Αποδοχή όρων δανείου για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
  5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικού έργου.
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Σκουληκαριάς προς τον ΟΤΕ ΑΕ.
  8. Παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Άνω Πέτρας για διοργάνωση εκδήλωσης.
  9. Συζήτηση επί αιτήσεως Δημητρίου Μάμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος