Πρόσκληση Δ.Σ. 24-09-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 3398
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

                                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2021.
 2. Διάθεση πίστωσης για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου (Γ΄ Κατανομή από ΚΑΠ έτους 2021).
 3. Έγκριση δύο συνδέσεων στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ στην Άνω Καλεντίνη.
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Κατασκευή κιόσκι στην πλατεία της Τ. Κ. Δημαριού Δήμου Γεωργίου καραϊσκάκη».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηροκάμπου».
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ.Κ. Διασέλλου και Άνω πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή Σταυροφόρος Πηγών».
 15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την καταγραφή ακίνητης περιουσίας και εγγραφή – συμπλήρωση στο κτηματολόγιο της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου για το διδακτικό έτος 2021 – 2022».
 18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
 19. Παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού καταστήματος Ελάτης στην 6η Υ.ΠΕ.
 20. Αίτημα για την παράταση χρήσης του κέντρου «Δήμητρα» Άνω Καλεντίνης.
 21. Συζήτηση αίτησης του Αγροτικού Συλλόγου Συνιδιοκτητών Δάσους Ζυγού Διχομοιρίου για παραχώρηση αίθουσας για στέγασή του.
 22. Συζήτηση επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Γεωργούλα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας