Κόκκινη Εκκλησιά του Βελεντζικού

 

Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής. Βρίσκεται στο Ασφακερό.  Πρόκειται για τύπο μονόχωρου ναού με πεντάπλευρες κόγχες νότια και βόρεια.