Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 30-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 26 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 3808
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
 2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
 3. Ψήφιση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργων.
 4. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».
 5. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».
 6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της εργασίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δρόμου από κέντρο υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι. Μ. Ροβέλιστας».
 10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – Όρια Νομού».
 11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 13. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρτας – Καρδίτσας».
 14. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Πανή στην Τ. Κ. Δημαρίου.
 15. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Κορέλη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος