Πρόσκληση Δ.Σ. 03-12-2021 (δια περιφοράς συνεδρίαση)