ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (4/2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: από 25/11/2021 έως και 01/12/2021]