Προς ενημέρωση του κοινού : Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το “Υδροηλεκτρικό έργο “Αυλακίου”.