ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 8/10/2021 έως και 18/10/2021]