Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του ∆ήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία από 01.09.2021 μέχρι 31.08.2022