Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής προσωπικού κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – στριών Σχολικών μονάδων Δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη για το διδακτικό έτος 2020-2021