ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (2/2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 10/8/2021 έως και 16/8/2021]