Πρόσκληση Δ.Σ. 06-07-2021 (δια περιφοράς συνεδρίαση)