Πρόσκληση Δ.Σ. 16-06-2021 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)