ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (αναψυκτηρίου) στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της Τ.Κ. Πηγών της Δ.Ε. Τετραφυλίας (Διεξαγωγή δημοπρασίας: 17/05/2021, ώρα 11:00 – 11:30)