Παύση Ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη