Ψήφισμα Δ.Σ για τον εκλιπόντα Σιαπλαούρα Δημήτριο.