Πρόσκληση Δ.Σ. 19-01-2021 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)