Δωρεάν συμμετοχή σε έλεγχο COVID-19 μέσω της φόρμας https://testing.gov.gr