Ο Δήμος μας κοντά στον πολίτη, δίνει χρήσιμες Συμβουλές για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής