Αναστέλλονται με απόφαση του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί έως και 31 Αυγούστου 2020