Εκδήλωση στο πλαίσιο των Γιορτών ΣΕΛΤΣΟΥ 2020 στις 23/08/2020 – ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ: 9ΦΑ97Λ9-19Μ) ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ