ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων.