Μέχρι 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων σε Δήμους και Άλλους Φορείς – 27 θέσεις στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη