4/5/2020: Διαδικτυακό Σεμινάριο διάρκειας 1 ώρας με θέμα: “Ηλεκτρονικό Εμπόριο” (στα αγγλικά). Διοργανωτής: Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων