14/04 & 16/04: Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (στην αγγλική) σχετικά με τα οργανικά προϊόντα και την επιχειρηματικότητα