Σε λειτουργία η εφαρμογή για την άυλη συνταγογράφηση με ιατρικές συνταγές στο κινητό