ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ [Καταληκτική ημερομηνία: 30/03/2020 ώρα 10:00 π.μ.] – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ