ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κ.Ε.Α. για έναν μήνα – Δεν απαιτείται να μεταβείτε στον Δήμο