Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή “Σταυροφόρος” της Τ.Κ. Πηγών” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2020)