ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (πρώην δημοτικό σχολείο) στον οικισμό Μεγαλόχαρη (Καρυές) της Τ.Κ. Μεγαλόχαρης της Δ.Ε. Τετραφυλίας (Διεξαγωγή δημοπρασίας: 28/01/2020 ώρα 10:30)