Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Τετραφυλίας 2020» (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2020)