Αγιασμός των υδάτων στη γέφυρα Κοράκου τη Δευτέρα 06 Ιανουαρίου 2020