ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση δύο (02) θέσεων Ειδικών Συνεργατών (στις θεματικές ενότητες: Διαχείριση τεχνικών έργων & Πληροφορικής) στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 16-20/12/2019