Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών: «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφαλείας στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»