Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”