Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΝΙ ΜΕΧΡΙ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ – Π. ΘΑΝΑΡΕΪΚΟ Τ.Δ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ” [ΕΣΠΑ-ΠΑΑ-2014-2020]