Θερινά δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ (σε ισχύ μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους)