Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Κατασκευή γηπέδου 5×5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”