Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”