Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Έργου “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018 Β ΦΑΣΗ”