Ανακοίνωση παραλαβής δηλώσεων στο Κ.Ε.Γ.Ε. του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη