Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση δρόμων στις Τ.Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας”