Χειροκίνητη τροχαλία (“Περαταριά”) σύνδεσης Μεσοπύργου-Πράβα (Καρδίτσας)