Νέο πρόγραμμα παραλαβής δηλώσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο της Άνω Καλεντίνης