Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών”