Από 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 έως 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 η Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο