ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη